Stronę obsługuje: Opel Workwear

Prywatność i ochrona danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Willy Maisel GmbH
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Niemcy
Tel.: +49 9292 5190
E-mail: info@world-of-textiles.com
Strona internetowa: www.world-of-textiles.com

Nazwisko i adres inspektora ds. ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również ujawniania, korekty, zablokowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt z:

Michael Knapp (GDDcert)
Münchberger Straße 46
95176 Konradsreuth
Niemcy
Tel.: +49 (9292) 519-0
Faks: +49 (9292) 519-99220
E-mail: datenschutz@world-of-textiles.com

Ogólne informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych

Mogą Państwo odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i wnioskującego operatora (dane dostępu) oraz dokumentuje połączenie.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i udoskonalenia naszych usług. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów przy prawidłowym przedstawianiu naszej oferty w kontekście zrównoważenia interesów.

Jak długo przechowywane są dane?

Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte najpóźniej [siedem dni po zakończeniu] po odwiedzeniu strony.

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu, zewnętrzny dostawca zapewnia nam usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, zgodnie z poniższym opisem, są przetwarzane na serwerach sklepu internetowego. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanych tu ramach. Usługodawca ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe w procesie składania zamówienia

Dane osobowe gromadzimy, gdy przekazują nam je Państwo w związku z zamówieniem lub kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach wymagamy danych niezbędnych do realizacji umowy lub do przetwarzania kontaktu z Państwa strony, a bez takich danych nie można zrealizować zamówienia lub przesłać prośby o kontakt. Informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wprowadzania danych.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umów i przetwarzania Państwa zapytań.

Jak długo przechowywane są dane?

Po całkowitej realizacji umowy następuje ograniczenie danych użytkownika do dalszego przetwarzania i ich usunięcie po upływie wszelkich okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, chyba że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub nasza firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych wykraczających poza ten zakres, na co zezwala prawo i o czym poinformujemy użytkownika w niniejszej deklaracji.

Przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostawy zamówionego towaru. W zależności od wybranego przez Państwa w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w celu przetworzenia płatności przez instytucję kredytową, której zlecono dokonanie płatności, oraz, w stosownych przypadkach, dostawcom zleconych przez nas usług płatniczych lub wybranych usług płatniczych.

W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również zbierają te dane we własnym zakresie, jeśli założą Państwu u nich konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować się na stronie dostawcy usług płatniczych, używając swoich danych dostępu. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat naszego dostawcy usług płatniczych można znaleźć pod adresem: https://www.computop.com/de/loesungen/computop-paygate/.

Sprawdzanie zdolności kredytowej

W przypadku płatności zaliczkowych, np. w przypadku zakupu na rachunek, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy pozyskiwać informacje kredytowe opracowane na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Niemcy. W tym celu przesyłamy niezbędne dane osobowe do kontroli kredytowej i korzystamy z uzyskanych informacji na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewypłacalności w celu podjęcia rozważnej decyzji w sprawie zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy. Infomacje o ocenie zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które obliczane są na podstawie uznanych naukowych metod matematyczno-statystycznych oraz ich obliczeń w kontekście innych danych adresowych. Państwa opinie są uwzględniane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Newsletter

Na naszej stronie internetowej można zaabonować bezpłatny biuletyn informacyjny. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane nam są dane z maski wprowadzania danych.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Pozyskanie adresu e-mail użytkownika służy do wysyłania newslettera.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu.

Jak można zrezygnować z otrzymywania biuletynu?

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

Stosowanie plików cookies

Na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane w urządzeniu końcowym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Dlaczego pozyskujemy te dane?

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uczynić wizytę na naszej stronie atrakcyjną i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji do wyświetlania odpowiednich produktów lub do badań rynku. Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów przy prawidłowym przedstawianiu naszej oferty w kontekście zrównoważenia interesów.

Jak długo przechowywane są pliki cookie ?

Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Okres przechowywania można zobaczyć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie ?

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle. Ta funkcja jest opisana w menu pomocy każdej przeglądarki, które objaśnia Państwu, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Pragniemy jednak podkreślić, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie będą akceptowane.

Te ustawienia dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami:

Korzystanie z usług analizy stron internetowych

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, takich jak pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed przesyłaniem danych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

Google LLC ma siedzibę w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list. W wyniku tej umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Dane zbierane są na potrzeby analizy stron internetowych.

Jak długo przechowywane są dane?

Zasadniczo dane są usuwane niezwłocznie po osiągnięciu celu, dla którego były gromadzone. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Jak mogę wyłączyć usługi analizy stron internetowych?

Użytkownik może zablokować instalację plików cookie dla Google Analytics za pomocą ustawień przeglądarki. Pliki cookie Opt-Out będą przy tym przechowywane na Państwa urządzeniu. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć link. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe optymalne korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

W każdej chwili można wyrazić sprzeciw odnośnie zbierania i przechowywania danych dla Google Analytics ze skutkiem na przyszłość za pomocą wtyczki do przeglądarki Google. Więcej szczegółów można znaleźć w temacie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas, a dotyczących Państwa danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przekazywania lub usunięcia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, ich sprostowania, blokowania lub usuwania, a także cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Zgoda

Udzielili nam Państwo wyraźnie nam następującej(ych) zgody, a my zarejestrowaliśmy Państwa zgodę. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach jesteśmy zobowiązani do udostępniania treści pozwoleń na ich wyszukiwanie przez cały czas.

Rejestracja

"Chciałbym zarejestrować się w celu składania przyszłych zamówień i poprosić o wprowadzenie moich danych do bazy danych klientów".

Sprawdzanie zdolności kredytowej

"Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez Creditreform informacji kredytowych na podstawie procedur matematyczno-statystycznych przeprowadzanych przez Creditreform, Thomasstraße 32, 95028 Hof, Niemcy do celów własnej oceny zdolności kredytowej. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Creditreform można znaleźć na stronie https://www.creditreform.de/index.html.""

Jak mogę odwołać swoją zgodę?

Zgodę (zgody) można odwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@world-of-textiles.com ze skutkiem na przyszłość.

Wybierz:

Czekaj...

BŁĄD LOGOWANIA

Please try again later